İkiz Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlere Öneriler

Anasayfa / Çocuk gelişim-eğitim / İkiz Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlere Öneriler
İkiz Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlere Öneriler

Fiziksel olarak çocuklarınız birbirinin tıpatıp aynısı olsa bile karakter olarak kesinlikle farklılıklara sahip olacaklardır. Bu nedenle ikizlerinize nasıl davranmanız gerektiği konusunda çok dikkatli olmalısınız.

İkiz çocuklarda kimlik gelişimi konusu diğer çocuklardaki gibidir aslında. Ancak aradaki en büyük fark bu iki çocuğun bir arada büyütülmesidir. Buda bazen zorluk yaratabilmektedir

Sürekli bir arada yaşamak durumunda oluşları ikizlerin bireysel gelişimi konusunda sıkıntı yaşanmasına sebep olabilmektedir. Yada birbirine tıpatıp benzeyen bu iki çocuktan birinin daha baskın bir özelliğe sahip oluşu diğerini olumsuz etkileyebilmektedir. Buda kişilik gelişimlerini kötü etkilemektedir.
Baskın olan çocuk ailenin ya da çevresinin daha çabuk ilgisini çekeceği için diğer çocuk kendini göstermede sıkıntılar yaşayabilir. Bu gibi durumlarda çok dikkatli bir yaklaşımda bulunmanız gerekmektedir.

Aynı anda iki çocukla da eşit bir şekilde ilgilemek mümkün olamayacağı için bazen duygusal gelişimleri konusunda da sorunlar yaşanabilir. Eşitlik sağlanabilmesi için ikizlerden biri ile baba ilgilenirken diğeri ile anne ilgilenebilir. Ancak bu konuda da eşit davranılmalıdır. Sürekli aynı çocuk ile ilgilenmek diğerinin anne ya da babaya karşı ilişkisini etkileyebilir. Yani X’in sorumluluğu annede, Y’nin sorumluluğu babada gibi bir durum olamamalıdır. İkizlerle dönüşümlü olarak ilgilenilmeli ve olumsuz bir düşünceye kapılmasına engel olunmalıdır. Çünkü diğer türlü sadece anneye ya da babaya düşkünlük gibi durumlar oluşabilir.

Onlar ikiz olabilir ancak her ikisinin de ayrı bir birey olduğunu asla unutmamalısınız. Bireysellik hissiyatı 3 yaş dönemlerinde başlayacaktır. Özellikle bu yaştan itibaren onları aynıymışlar gibi değil de iki farklı bireymişler gibi davranmalısınız.

En sık yapılan hatalardan biride ikizlere aynı kıyafetleri giydirmektir. Bu gibi davranışlar ikizlerinizin farklı bir birey olduklarını anlamalarını zorlaştırır. Mümkün olduğunca farklı kıyafetler giydirmeli hatta birbirine çok yakın isimler bile koymamalısınız.

İkizleriniz eğer aynı cinsiyette ise durum daha da zordur. Sürekli bir kıyaslama ve aynı şekilde davranma durumları söz konusu olabilmektedir.

İkiz çocuklarda sosyalleşme konusu bazen oldukça kolay olurken bazen de çok zor olabilir. Birlikte doğup büyüdükleri ve sürekli bir paylaşım halinde oldukları için bu tarz sosyalleşme konularına daha kolay adapte olabilmektedirler. Ancak bazı durumlarda da ikizler sürekli birlikte vakit geçirdiklerinden dolayı bu onlara yetebilmekte ve başkalarını yaşamalarında istememektedirler.

Normal kardeş ilişkilerinde olduğu gibi ikizlerde de zaman zaman çatışma söz konusu olabilir. Ve bu kardeşler arasında çok normaldir. Sizin yapmanız gereken onları gözlemlemek ve ne için tartıştıklarını anlamaya çalışmaktır. Her durumda onlara müdahale etmeniz çok yanlıştır. Sorunlarını mümkün odluğunca kendi aralarında çözebilmeyi öğrenmeleri için onlara imkan vermelisiniz. Örneğin bir oyuncağı paylaşamıyorlar diye onlara sürekli her şeyden ikişer adet almak çok yanlıştır. Birlikte eşyaları paylaşabilmeyi öğrenmeleri gerekmektedir.

Gelişim ya da öğrenme sürecinde ikisinin de eşit olmasını beklememelisiniz. Onlar iki farklı birey ve gelişme aşamaları da ayrı olarak ilerleyebilir. Bu gibi durumlarda kıyaslama yapmak çok yanlıştır.

İkizlerin okul öncesi eğitimde aynı sınıfta olmaları sorun olmayabilir ancak ilkokul döneminde ayrı sınıfta olmaları daha doğrudur. Bu kişisel gelişimleri açısından daha faydalıdır.

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmamaktadır.