Kadınların mı Yoksa Erkeklerin mi Beyni Daha Fazla Çalışır?

Anasayfa / Sağlık / Kadınların mı Yoksa Erkeklerin mi Beyni Daha Fazla Çalışır?
Kadınların mı Yoksa Erkeklerin mi Beyni Daha Fazla Çalışır?

Son dönemlerde yapılmış olan IQ testlerinde kadınların beyninin erkeklerin beynine oranla daha iyi çalışmakta olduğu tespit edilmiştir. Kadınların hem ev hem de iş hayatlarını beraber yürütme başarısından dolayı beyinlerinin daha fazla geliştiği görülmüştür. Tabi bu her kadın ya da her erkek için geçerli olmayabilir ama ortalama olarak durum bu şekildedir. Erkeklerin ve kadınların beyinlerinin farklı işleyişinden dolayı düşünce ve hisleri konusunda farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu farklılıkların neler olduğuna bir göz atalım.

Kadınlar bir şey anlatmaya çalışırken karşısındaki erkek çoğu zaman onu ya farklı anlar ya da hiç anlamayabilir. Bu çok sık karşılaşılan ve “beni hiç anlamıyorsun” gibi tartışmalara yol açan bir durumdur. Ancak bu gibi durumlarda erkekleri çok fazla da suçlamamak gerekir aslında. Çünkü bu erkeklerin beyinlerinin kadınlarınkinden farklı çalışmasından kaynaklanır. Kadın ve erkek beyni hem çalışma şekli hem de boyut açısından birbirinden farklıdır. Bu yüzden karşınızdaki erkek anlatmak istediğiniz şeyi farklı algıladığında onlara kızmamaya çalışmalısınız.

Erkek ve Kadın Beyni Arasındaki Farklar

Erkeklerin beyni matematiksel konularda kadınlara göre daha iyidir. Fakat görsel bir konuda ya da bir problemi algılama konusunda daha zayıftırlar. Kadınlar bu gibi konularda çok daha iyidir.

Erkeklerde duygu merkezi olan hipotalamus daha büyüktür. O nedenle de arzulama, acıkma, korkma gibi konularda daha yoğun hisler taşırlar. Ayrıca hipotalamusun büyük olması nedeni ile seks ve şiddet konularında daha güçlü hislere sahiptirler. Yani sürekli seks düşünmeleri ya da şiddete meyilli olmaları beyinlerinin işleyişi ile de alakalı bir durumdur.

Kadın ve erkek beyni ağırlık olarak da farklıdır. Erkeklerin beyni kadınlara oranla daha ağırdır. Ama ağır olması zekayı etkileyen bir durum değildir.

Duygusal konularda işleyiş kadınların beyinlerinde hem sağ hem de sol kürede oluşur. Erkekler ise sadece sol yarım kürede bu özelliğe sahiptirler. Yani erkeklerin duygularını ifade ederken zorluk yaşaması bundan kaynaklanmaktadır.

Beyinlerinin işleyişinden kaynaklı genellikle kadınlar ekşi ve tatlı yiyeceklere karşı duyarlı iken erkekler ise tuzlu yiyeceklere karşı duyarlıdırlar.

Beyin fonksiyonlarından kaynaklı kadınların işitme duyusu erkeklere oranla daha gelişmiştir. Ses tonları arasındaki en küçük değişiklikleri bile kolayca ayırt edebilirler.

Beyin yapılarındaki farklılıklardan dolayı kekemelik problemi erkeklerde daha sık görülür.

Kadınlar yabancı dili erkeklerden daha kolay öğrenebilirler. Kadınlarda konuşma yeteneğini yöneten merkez beynin sol tarafındadır. Erkeklerde ise beynin ön ve arka kısımlarına dağılmış bir şekilde bulunur. Bu yüzden kadınlar konulma konusunda daha yeteneklidir.

Beyninin sağ ve sol yarım küreleri arasındaki bilgi akışını sağlayan kısım erkeklerde daha küçüktür. Bundan kaynaklı olarak da duyusal bölge olan sol lob ile mantıksal bölge olan sağ lob arasındaki bilgi akışında kısıtlamalar yaşanır. Yaşanan bir olay karşısında her iki açıdan da düşünüp karar vermekte zorlanmalarına sebep olur. Kadınlarda ise bu akış daha gelişmiş olduğu için karşılaştıkları konuları değerlendirirken hem duygusal hem mantıksal olarak yaklaşabilirler.

Kadınların beyinlerinde serotonin oranı erkeklere göre daha fazladır. Buda kadınların duygularını ve düşüncelerini daha kontrollü yönetmesini sağlar.

Erkeklerin beyinleri kadınların beynine oranlar daha fazla testosteron salgılar. Bu oran normalde 10 kat fazla iken ergenlik dönemlerinde 20 katına çıkabilir. Bu sadece cinsel açıdan isteği artırmakla kalmaz daha hareketli, saldırgan ve gürültücü olmalarına da neden olur.

Beyinlerinin çalışma şeklinden kaynaklı kadınlar konuşma ve sohbet etme konusunda daha isteklidirler.

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmamaktadır.